Náš klub - Yacht Club Zátoka Domaša

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Základné informácie

Občianske združenie YACHT CLUB ZÁTOKA – DOMAŠA je otvorené občianske združenie občanov hlásiacich sa k vodným športom od plachetníc, motorových jácht a iných vodných plavidiel na riekach, jazerách, prihradách a na mori. Klub vytvára predpoklady a podporuje svojich členov vo vodáckej, rekreačnej, športovej a závodnej činnosti.

Názov klubu:
Yacht Club Zátoka Domaša, skratka YCZD

Založený: 23.12.2008

Registračné číslo Slovenského zväzu jachtingu: 327


Počet registrovaných členov: 23 (2009), 21 (2010), 22 (2011), 18 (2012), 15 (2013), 15 (2014)
Sídlo: Jarková 50, 080 01 Prešov (Penzión Hradby)
Funkcionári:
Martin Jančáry
predseda klubu
Peter Repáň
člen Rady klubu
Alexej Makuch
člen Rady klubu
Ján Čunderlík
člen Rady klubu
Veronika Jančáryová
člen Rady klubu
Martin Jančáry mladší
člen Rady klubu
Marek Vasilčin
revízor klubu
Výška členského príspevku: 50 Euro (2009), 50 Euro (2010), 50 Euro (2011), 50 Euro (2012), 50 (2013), 50 Euro (2014)
Členovia do 18 rokov členské neplatia
Bankový kontakt: Prima banka Slovensko, a.s.
č. ú. 8873141001/5600
IČO: 42086574
DIČ: 2022777031
Právna forma: občianske združenie

Fotografie
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky